Zápis ze schůze SDH v obci Kamenný Malíkov dne 30.ledna 2009

 

 

Program:další činnost sboru v obci

 

 

Přítomni:ze starého vedení sboru:Novák Jan starosta,Dvořák Petr pokladník,

Novák Petr strojník,Meisl Jan preventista

ostatní z bývalého vedení nepřítomni

Dále přítomni  členové zásahové hasičské jednotky v obci:Novák Petr,Novák Pavel,Vetýška Frant. ml.,Kučera Aleš,

Za OÚ v Kam.Malíkově:Kašparů Mir. a Pražák Jiří

Hosté:Strouhalová Květa,Sedlák Jiří

 

Schůzi řídil Dvořák Petr.jednoznačně odsouhlaseno dál v obci zachovat sbor

dobrovolných hasičů (založen v roce 1923).Přítomnými jednomyslně zvoleno

nové vedení SDH: Novák Jan starosta

Pražák Jiří jednatel

Vetýška Frant.ml. velitel

Novák Petr strojník

Dvořák Petr pokladník

 

Dále ujednáno,že jednatel Pražák Jiří ve spolupráci s Novákem Janem podá v

Jindř.Hradci u pí Trachtové v nejbližší době přihlašovací lístky nového vedení SDH.

Závěrem schůze byla projednávána možnost přihlášení zásahové jednotky obce do hasičské soutěže v obci Bednárec (má být v jarních měsících roku 2009)     .

Případnou přípravu povede ve spolupráci s velitelem a strojníkem i Pražák Jiří.

Na konec schůze podáno malé pohoštění .

 

Zásahová hasičská  jednotka v obci:Vetýška Fr.ml. velitel

Novák Petr strojník

Kučera Aleš,Novák Pavel,Dvořák Martin,

Meisl Milan

 

 

Zápis sepsal:Dvořák Petr                       ověřuje:Novák Jan:……………..

 

 

Pražák J.:………………..