Obec Kamenný Malíkov

37842 Nová Včelnice

 

tel. 384 396 112,e-mail:kamennymalikov@seznam.cz

  

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím a ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje  obec Kamenný Malíkov Výroční zpráva za rok 2009 podle zákona č. 106/1999 Sb.

 „Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2010"

 

a) Počet písemně podaných žádostí o informace : 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0

c) Opis podstatných částí rozsudku soudu, jímž je přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací : 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona : 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona : 0 

 

 

 

V Kamenném Malíkově dne 28.1.2011                                                       Dvořák Petr

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

vyvěšeno na úřední desce:29.1.2011

                             sejmuto:14.2.2011