Složení zastupitelstva:

Starosta: Petr Dvořák

Místostarostka: Marie Součková 

Zastupitelé:

  • Miroslav Kašparů předseda kontrolního výboru
  • Ing František Vetyška předseda finančního výboru
  • Květoslava Součková

Současné zastupitelstvo bylo zvoleno v řádných volbách ve dnech 10.-11.10.2014.
Ustavující zasedání zastupitelstva proběhlo dne 6.11.2014.