Složení zastupitelstva:

Starostka: Marie Součková

Místostarostka: Lenka Kučerová

Zastupitelé:

  • Ing.Miroslav Kašparů předseda kontrolního výboru
  • Pavla Daumann předseda finančního výboru
  • Milan Líbal,Aneta Dolečková,Petra Pařenicová zastupitelé obce

Současné zastupitelstvo bylo zvoleno v řádných volbách ve dnech 5-6.10.2018
Ustavující zasedání zastupitelstva proběhlo dne 30.10.2018