Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Jindřichův Hradec
Obec s rozšířenou působností: Jindřichův Hradec

 

Vesnička Kamenný Malíkov se nachází na území okresu Jindřichův Hradec a náleží pod Jihočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Jindřichův Hradec. Obec Kamenný Malíkov se rozkládá asi třináct kilometrů severovýchodně od Jindřichova Hradce. Na území této malé vesničky má hlášený trvalý pobyt kolem 60 obyvatel. Protéká zde řeka Žirovnice,kousek pod obcí protéká skalnatým údolím, ke kterému se váže pověst o malíkovském čertovi, s přírodními útvary, které místní nazvali Čertova hlava, Čertova klouzačka.

Vesnička Kamenný Malíkov leží v průměrné výšce 526 metrů nad mořem. První doloženou zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1544.( Gruntovní kniha hradeckého zámeckého archivu obec je uváděna pod názvem Český Malíkov.)

Celková katastrální plocha obce je 473 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicet devět procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. Menší část plochy obce zabírají také louky (méně než jednu třetinu).

Dále bychom v obci našli klenutý kamenný most z roku 1860 se sochou sv.Jana z Nepomuku,(do té doby vedl přes potok most dřevěný), kapličku zasvěcenou sv.Anně a chráněný Kryzánkův strom.