Obec Kamenný Malíkov - archiv ÚŘEDNÍ DESKY

název dokumentu vyvěšeno sejmuto
Výzva k podání nabídek"Lesní cesta do Mal.Stráně"  20.3.2013  24.4.2013
Přezkum hospodaření obce za rok 2012  1.4.2013 20.4.2013
Výzva k podání nabídek oprava MK516 etapa3

 5.6.2013

11.7.2013
Aktualizace a uplatňování ÚP obce -veř.vyhláška  31.8.2013  1.10.2013
 Rozpočtové opatření č.1  20.9.2013  8.10.2013

Veřej.vyhláška 1.aktualizace zásad  územ.rozvoje Jihočeského kraje

 25.10.2013  20.12.2013
 Návrh rozpočtu pro rok 2014  4.12.2013  27.12.2013
 Závěrečný účet Mikroreg.Jindřichohradecko  6.3.2014  27.3.2014
 Stanovení mi.počtu členů voleb.komise pro volby do EP  23.3.2014  31.5.2014
 Závěrečný účet obce rok 2013  9.5.2014  26.5.2014
 Veř.vyhl. 1.atualizace ZÚR Jihoč.kraje  7.6.2014  16.7.2014
 Nemovitosti s nejednozn. vlastníkem  26.7.2014  28.10.2014
 Informace o konání ustan.zasedání nového OZ  26.10.2014  07.11.2014
 Návrh změny číslo 1 obce UP Kam. Malíkov  14.11.2014  30.12.2014
 Návrh rozpočtu obce pro rok 2015  4.12.2014  29.12.2014
 Požární řád obce Kam.Malíkov  19.12.2014 15.1.2015 
Výroční zpráva za rok 2014    9.2.2015 28.2.2015

Návrh závěrečný účet Mikroregionu Jindřichohradecko rok 2014

 18.3.2015

 5.4.2015

Výzva k podání nabídek na stavební úpravy podél silnice III/1323 v obci Kamenný Malíkov  12.4.2015  15.5.2015
Výzva k podání nabídek na opravu pořární nádrže v obci K.Malíkov
17.4.2015
16.52015
Závěrečný účet rok 2014 30.4.2015  15.52015
Změna č.1 ÚP obce Kamenný Malíkov Veřej.vyhláška+návrh na veř.projednání dne 8.6.2015
 7.5.2015

 15.6.2015

 Záměr obce K.Malíkov na prodej parcely 498/28
 29.5.2015
20.6.2015 
veř.vyhláška změna č.1 ÚP obce Kam.Malíkov
29.6.2015
 16.7.2015
Návrh změny č.1 ÚP obce Kam.Malíkov
29.6.2015
 16.7.2015
Veřejná vyhláška-Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad-CZ003  17.7.2015  18.8.2015
Zveřejnění záměru obce na směnu obec.pozemku s Ing Suchánkem 3.10.2015  21.10.2015
Návrh rozpočtu Mikroregionu Jindřichohradecka rok 2016 2.11.2015 18.11.2015
 Návrh rozpočtu obce K.Malíkov pro rok 2016  7.12.2016  29.12.2016
Informa pro plátce daně z nemovitostí pro rok 2016 5.1.2016 1.2.2016
Výroční zpráva za rok 2015 1.2.2016 20.2.2016
 přezkum hospodaření obce za rok 2015  11.3.2016  2.4.2016
 Závěrečný účet obce za rok 2015  14.3.2016  5.4.2016
zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování ZUR  Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3
19.4.2016
23.5.2016
 Daň z nemovitostí rok 2016 Vyhláška FÚ  29.4.2016  30.5.2016
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko za rok 2015  13.5.2016
 20.6.2016
Záměr obce K.Malíkov na prodej parcely 497/33 16.5.2016  6.6.2016
Elektronická evidence tržeb leták
 10.7.2016
 12.12.2016
Stavební povolení oprava silnice III/1323 Zdešov-Kam.Malíkov  16.7.2016  2.8.2016
 stanovení min.počtu členů volební komise  6.8.2016 16.9.2016
 oznámení o místě a datumu konání voleb do KZ
 22.8.2016
7.10.2016
 Návrh rozpočtu Mikroregionu  4.11.2016 25.11.2016
 Návrh POV obce K.Malíkov pro rok 2017-2020  2.11.2016  25.11.2016
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
 12.12.2016  11.3.2017
Návrh rozpočtu obce pro rok 2017
9.12.2016
30.12.2016
Zveřejnění záměru darovat parc.498/33 a parc.571/1 Jihočeskému kraji
 20.1.2017
 9.2.2017
Záznam o poskytnutí informace č.j. 1/2017  2.2.2017  31.12.2019
 Výroční zpráva za rok 2016  10.2.2017  26.2.2017
Záznam o poskytnutí informace č.j. 7 a 8/2017 23.3.2017 31.12.2019

Oznámení schváleného rozpočtu,střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko

23.3.2017  25.4.2017

pozvánka na 4.zasedání OZ dne 31.3.2017

21.3.2017 31.3.2017

Daň z nemovit.věcí pro rok 2017 FÚ

26.4.2017

 29.5.2017

Pozvánka na 5.zasedání OZ v roce 2017

8.5.2017

 19.5.2017

návrh závěrečného účtu za rok 2016

19.5.2017

16.6.2017

Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2016

19.5.2017

 16.6.2017

Pozvánka na 6.zasedání OZ  K.Malíkov rok 2017

6.6.2017

17.6.2017

Oznámení o 7.zasedání zastupitelstva Jihoč.kraje

13.6.2017

23.6.2017

pozvánka na 7.zasedání OZ K.Malíkov v roce 2017

17.7.2017

 27.7.2017

stanovení min.počtu členů volební komise pro volby do Parlamentu ČR 2017

18.8.2017

 1.10.2017

Pozvánka na 8.zasedání OZ v roce 2017

29.8.2017

 8.9.2017

záměr obce na prodej parcely 760/3

11.9.2017

 3.10.2017

záměr obce na prodej parcely 498/34

11.9.2017

3.10.2017

Záznam o poskytnutí informace č.j. 30/2017

13.9.2017

 31.10.2019

pozvánka na 9.zasedání OZ v roce 2017

23.9.2017

 6.10.2017

oznámení termínu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

4.10.2017

 22.10.2017

zveřejnění záměru na zřízení služebnosti pro parc.498/28 viz zápis z jednání OZ dne 6.10.2017

13.10.2017

29.12.2017

záměr obce na pronájem pozemků p.č. 348/6 352/1 357/0 360/2 401/4 416/5 a 518/4

13.10.2017

 31.10.2017

oznámení o svolání 9.zasedání zastup. Jihoč.kraje

23.10.2017

2.11.2017

pozvánka na 10.zasedání OZ K.Malíkov dne 7.11.2017

28.10.2017

 7.11.2017

Návrh rozpočtu Mikroregionu Jindřichohradecko na rok 2018

7.11.2017

 28.11.2017

stanovení min.počtu členů volební komise pro presidentské volby 2018 a jmenování zapisovatele

13.11.2017

 24.12.2017

pozvánka na 11.zasedání dne 1.12.2017 OZ obce K.Malíkov v roce 2018

21.11.2017

 1.12.2017

záměr obce na prodej parc.č. 203/11

8.12.2017

 29.12.2017

návrh rozpočtu obce pro rok 2018

10.12.2017

 29.12.2017

informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018

15.12.2017

31.1.2018

pozvánka na 12. zasedání OZ obce Kam.Malíkov

17.12.2017

 29.12.2017

oznámení o místě a datumu konání  volby presidenta ČR

28.12.2017

 28.1.2018

Rozpočtové opatření č.1

2.1.2018

 29.6.2020

Výroční zpráva za rok 2017

31.1.2018

 16.2.2018

Rozpočtové opatření č.2

1.2.2018

29.6.2020

pozvánka na 11.zasedání Zastupitelů Jihočeského kraje dne 22.2.2018 od 10,00 hod.

12.2.2018

 22.2.2018

Pozvánka na 1.zasedání OZ obce v roce 2018

14.2.2018

 23.2.2018

Rozpočtové opatření č.3

1.3.2018

 29.6.2020

Pozvánka na 2.zasedání OZ obce v roce 2018

14.3.2018

 23.3.2018

Rozpočtové opatření č.4

1.4.2018

 29.6.2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

8.4.2018

 9.6.2018

Pozvánka na 3.zasedání OZ dne 4.5.2018

24.4.2018

 5.5.2018

Rozpočtové opatření č.5

1.5.2018

29.6.2020

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2017

11.5.2018

 9.6.2018

Pozvánka na 4.zasedání OZ obce v roce 2018

28.5.2018

 9.6.2018

Rozpočtové opatření č.6

1.7.2018

 29.6.2020

Pozvánka na 5.zasedání OZ obce v roce 2018

10.6.2018

 22.6.2018

Oznámení MěÚ J.Hradec- potřebný počet podpisů na peticíchkomunální volby 2018

15.6.2018

 6.8.2018

Informační memorandum obce K.Malíkov k Zákonu č.106/1999 Sb.

16.6.2018

 

Informace pro vlastníky lesů

30.7.2018

 

Rozpočtové opatření č.7

1.8.2018

 29.6.2020

jmenování zapisovatele a stanovení počtu členů voleb. komise komun. volby říjen 2018

6.8.2018

 22.9.2018

pozvánka na 6.zasedání OZ v roce 2018

14.8.2018

 25.8.2018

Rozpočtové opatření č.8

1.9.2018

 29.6.2020

Záměr obce K.Malíkov na prodej parc. 498/28

30.8.2018

 17.9.2018

Pozvánka na 7.zasedání OZ dne 21.9.2018

11.9.2018

 22.9.2018

Oznámení o datumu konání komunálních voleb

18.9.2018

6.10.2018

16.zasedání kraj.zastupitelstva

8.10.2018

 18.10.2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce K.Malíkov konaných 5 a 6.října 2018

8.10.2018

 30.10.2018

Pozvánka na ustanovující zasedání nového OZ obce K.Malíkov konané dne 30.10.2018

20.10.2018

 30.10.2018

Oznámení o konání 17.zasedání zastupit. kraje

6.11.2018

 17.11.2018

Pozvánka na 8.zasedání OZ v roce 2018

17.11.2018

 25.11.2018

Rozpočtové opatření č.9

30.11.2018

 29.6.2020

Rozpočtové opatření č. 10

1.12.2018

 29.6.2020

Pozvánka na 18 zasedání zastup. Jihoč.kraje

4.12.2018

 18.12.2018

Veřejná vyhláška a Návrh 2.zprávy o uplatňování ÚP obce K.Malíkov

7.12.2018

 10.1.2019

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021

7.12.2018

29.12.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019

7.12.2018

29.12.2018

Pozvánka na 9.zasedání OZ obce v roce 2018

18.12.2018

29.12.2018

Rozpočet obce pro rok 2019

29.12.2018

 

Výroční zpráva za rok 2018

20.1.2019

rozpočtové opatření č.1 rok 2019

1.2.2019

19.zasedání Zastupitelů Jihočeského kraje 14.2.2019

5.2.2019

 16.2.2019

Pozvánka na 1.zasedání OZ v roce 2019

21.2.2019       

2.3.2019

Pozvánka na 2.zasedání OZ konané dne 5.4.2019

28.3.2019

6.4.2019

20.zasedání Zastupitelů Jihočeského kraje 11.4.2019

1.4.2019

14.4.2019 

Návrh závěrečného účtu obce Kam.Malíkov za rok 2018

17.4.2019

 20.5.2019

Zpráva o přezkumu hospodaření obce K.Malíkov za rok 2018

17.4.2019

 20.5.2019

Pozvánka na 3.zasedání OZ dne 10.5.2019

30.4.2019

 10.5.2019

Oznámení termínu konání voleb do EP v roce 2019

8.5.2019

 25.5.2019

Závěrečný účet obce za rok 2018

10.5.2019

 

Oznámení o svolání 21.zasedání  Zastupitelstva Jihoč.kraje 23.5.2019

13.5.2019

 25.5.2019

 Pozvánka na 4.zasedání OZ konané dne 4.7.2019

24.6.2019

4.7.2019

Návrh-záměr na směnu obecního pozemku parc.č. 497/35 a 497/36 za p.č. 95/1

11.7.2019

 30.12.2019

Rozpočtové opatření č.4 rok 2019

2.8.2019

 

Pozvánka na 5.zasedání OZ konané 23.8.2019

14.8.2019 

24.8.2019

Záznam o poskytnutí informace č.j. 15/2019

29.8.2019

 

záměr obce na prodej pozemku parc.č. 214/1 498/41 a 498/40 o celkové výměře 536 m2

2.9.2019

 30.12.2019

Rozpočtové opatření č.5 rok 2019

6.9.2019

 

Rozpočtové opatření č.6 rok 2019

7.9.2019

 

Pozvánka na 6.zasedání OZ konané dne 31.10.2019

21.10.2019

8.11.2019

Rozpočtové opatření č.7 rok 2019

8.11.2019

 

Rozpočtové opatření č.8 rok 2019

8.11.2019

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce Kam.Malíkov na rok 2021 a 2022

12.12.2019

 30.12.2019

Návrh rozpočtu obce Kam.Malíkov na rok 2020

12.12.2019

 30.12.2019

Pozvánka na zasedání OZ dne 30.12.2019

12.12.2019

 30.12.2019

Rozpočtové opatření č.9 rok 2019

8.12.2019

 

Rozpočet obce pro rok 2020

30.12.2019

 

Záznam o poskytnutí informace č.j. 1/2020

10.1.2020

 

záměr obce na prodej obec.pozemků par.č. 207/1 a 498/43 o celkové výměře 439m2 k.ú. obec K.Malíkov

16.1.2020

 28.2.2020

záměr obec na prodej obec.pozemků parc.č. 498/42 a 203/12 o celkové výměře 553m2 k.ú. obec K.Malíkov

16.1.2020

 28.2.2020

Výroční zpráva za rok 2019

24.1.2020

 

Rozpočtové opatření č. 1 rok 2020

1.2.2020

 

Pozvánka na 1.zasedání OZ  v roce 2020 konané 21.2.2020

12.2.2020

28.2.2020

Návrh závěrečného účtu rok 2019

8.3.2020

 28.4.2020

 Uzavření Obecního úřadu Kam.Malíkov pro veřejnost

 18.3.2020

20.4.2020

Rozpočtové opatření č.2 rok 2020

1.4.2020

 

Rozpočtové opatření č. 3 rok 2020

1.4.2020

 

Pozvánka na 2.zasedání OZ dne 17.4.2020

11.4.2020

 18.4.2020

Obnova činnosti OÚ Kam.Malíkov pro veřejnost od 20.4.2020

16.4.2020

 29.4.2020

Záměr obec na směnu obec. pozemku s Novákem Pavlem

28.4.2020

 3.6.2020

Oznámení záměru obce na prodej pozemku parc.č. 497/37

28.4.2020

 3.6.2020

Závěrečný účet obce za rok 2019

28.4.2020

 

Rozpočtové opatření č. 4 rok 2020

1.5.2020

 

Rozpočtové opatření č.5 rok 2020

1.6.2020

 

Pozvánka na 3.zasedání OZ konané dne 12.6.2020

3.6.2020

14.6.2020

Záměr obce K-Malíkov na prodej parcely č.518/7 (výměra 232m2) a parc.č.497/6 (výměra 42 m2)

3.6.2020

29.6.2020

Rozpočtové opatření č.6 rok 2020

1.7.2020

 

Oznámení o zahájení řízení o změněn č.2 ÚP obce Kamenný Malíkov

2.7.2020

 11.9.2020

Pozvánka na 4.zasedání OZ v roce 2020 konané dne 31.7.2020

20.7.2020

1.8.2020

Veřejná vyhláška MZE-kůrovcová kalamita

31.7.2020

 

Rozpočtové opatření č.7 rok 2020

1.8.2020

 

Volby 2020 do krajských zastupitelstev ČR jmenování zapisovatelky

3.8.2020

 20.10.2020

Rozpočtové opatření č. 8 rok 2020

1.9.2020

 

Oznámení o době a místě konání voleb 2020 do zastupiteklstev krajů a Senátu Parlamentu ČR

17.9.2020

20.10.2020

Rozpočtové opatření č.9 rok 2020

1.10.2020

 

Pozvánka na 5.zasedání OZ konané dne 6.11.2020

28.10.2020

7.11.2020

Rozpočtové opatření č.10

1.11.2020

 

OZV místní poplatek za pobyt

20.11.2020

 

Rozpočtové opatření mč.11 rok 2020

1.12.2020

 

Návrh rozpočtu obce Kam.Malíkov pro rok 2021

14.12.2020

 30.12.2020

Střednědobý výhled obce pro rok 2022-2023 návrh

14.12.2020

 30.12.2020

rozpočtové opatření č.12 rok 2020

30.12.2020

 

Rozpočet obce pro rok 2021

5.1.2021

 

Střednědobý výhled obce pro rok 2022-2023

5.1.2021

 

Výroční zpráva za rok 2020

24.1.2021

 

Záměr obce Kam.Malíkov na prodej parcely 498/44

25.1.2021

 25.2.2021

Pozvánka na 1.zasedání OZ v roce 2021 konané dne 19.2.2021

10.2.2021

25.2.2021

Veřejná vyhláška,změna č.2 ÚP obce Kam.Malíkov a úplné znění ÚP obce po změně č.2

18.2.2021

8.3.2021

Oznámení o konání sčítání lidu,bytů a domů v ČR rok 2021

25.2.2021

 

Návrh závěrečného účtu obce K.Malíkov za rok 2020

12.4.2021